Contact

TISCHER Polska sp. z o.o.

ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała
Poland

tel. +48 795 135 925
tel. +48 795 135 965

Adres rejestrowy/Register address ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372758264, KRS: 0001083800 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku-Białej
Wysokość Kapitału Zakładowego : 100 000 zł w całości wpłacony.

PolandEnglishSlovakiaEstonia
Facebook
YouTube
Instagram